Over mij

Mijn foto
Ik ben Thijmen Grootjen Het grootste deel van mijn professionele leven ben ik bezig geweest met leiding geven aan mensen in combinatie met bouwen als directeur hoofd uitvoeringen dus verantwoordelijk voor de uitvoering van alle projecten, Cliënteel, medewerkers,financieel,logistiek.van een middelgroot bouwbedrijf met circa 3500 medewerkers en ook extern via onderaannemers adviseurs speciale deskundige Architecten bureau`s Ingenieurs bureau`s gemeenten provinces de overheid. En daarnaast ook in mijn persoonlijk leven, dit mede door mijn passie voor paarden. Leiding geven is voor mij in beginsel faciliteren en vanop de achtergrond sturen, leiden en geleid worden, dit in eerste instantie door je eigen medewerkers, en natuurlijk ook de vele relaties en opdrachtgevers waar je dag dagelijks zakelijk en soms ook vriendschappelijke relaties mee onderhoud. Met alle menselijke elementen en belangen die daar een rol in en/of bij spelen, dat is iedere dag opnieuw een ontdekkingsreis en bovenal zeer leerzaam, in de eerste plaats keer op keer voor jezelf. En met name door mijn passie voor paarden heb ik veel geleerd over mensen en hun beweegreden waarom ze dingen doen die ze doen.

woensdag 26 februari 2014

Beledigen

Hier moet ik weinig aan toevoegen de tekst zegt al voldoende denk ik zo.

  • Beledigen van mensen en dieren met als doel het wezen bewust uitschakelen buitensluiten of als het even kan als schuldige aanwijzen. 

Er is nog een andere term die in dit verband regelmatig wordt gebruikt en welke veel overeenkomsten vertoond met de kop van deze pagina en dat is:
  • Het bewust beschadigen van mensen en dieren
Er is er nog een die ook veel lijkt op het bovengenoemde.
  • Het onbewust beschadigen mensen en dieren.
En er nog een vorm maar die wordt vaak persoonlijk ervaren als een belediging en of beschadiging. 
  • En dat is kritisch kijken naar mensen en dieren en daar feedback op geven.
De eerste twee categorieën dat zijn de mensen die als individu altijd op zoek zijn naar de ultieme macht en daar alle beschikbare wapens voor zullen inzetten zonder gewetenswroeging.

Al deze items die ik hier benoem worden door veel mensen te pas en te onpas gebruikt en vooral als ze met hun paarden bezig zijn.

Als u met andere mensen in contact komt, die uzelf in het geheel niet kent en u laat u leiden door de vooroordelen die u heeft verkregen via uw ouders uw kinderen andere familieleden vrienden en/of kennissen. Dan blijkt eens te meer dat zelfreflectie de grote afwezige is, een zeer trieste hedendaagse ontwikkeling.

Een simpel voorbeeld.
Een vrouw en een man hebben lang geleden `n kortstondige maar hevig liefdes relatie gehad, die door verschillende niet positief te beïnvloeden factoren helaas ongewild moest worden beëindigt.
Vele jaren later komen deze twee mensen elkaar weer tegen komen op een sociaal netwerk. De twee oud geliefde hebben op dat moment `n kortstondig vrij eenzijdig contact, via dat bewuste sociale netwerk.

Waar tevens wel blijkt dat ze toch wel het een en ander gemeen hebben qua hobby`s en levensvisie wat helaas toch erg stroef verloopt, want het verleden vorm opnieuw een onneembare barrière. Maar nu zijn er ook kinderen en familieleden vrienden en kennissen betrokken partijen bij deze affaire, waarom die zitten ook op datzelfde netwerk. Als de andere partij zich kritisch uitlaat over iemand uit dit stukje netwerk. Dan wordt de positief ingestelde mens nodeloos beschadigd door de negatief ingestelde mens, wat uiteindelijk leidt tot zwartmakerij en manipulatie frustratie en soms ook woede.
Wat uiteindelijk leidt dat de partijen partij gaan kiezen zonder echt te weten waarover het gaat.
Hoe komt dat, ze worden eenzijdig voorgelicht over de situatie door de negatief ingestelde partij.
Ze zijn niet of nauwelijks op de hoogte van wat er werkelijk heeft gespeeld en opnieuw speelt.
Ouders familie kinderen vrienden en kennissen blijken dan niet te beschikken over enige zelfinzicht of enige mate van zelfreflectie, maar nemen daarin tegen rustig en klakkeloos de visie van de negatieve mens over als de enige waarheid van dat moment. Waardoor de positief ingestelde mens vaak nodeloos en onterecht met zeer bewuste bedoelingen wordt beschadigd en miskend.
Deze mensen handelen zeer bewust respectloos, het zijn mensen die constant andere mensen manipuleren om hun eigen doelen en belangen te bereiken of te verdoezelen. Helaas iedereen kan denk ik wel zo`n verhaal vertellen, het zegt wel iets over mensen in het algemeen.
Helaas zijn veel mensen niet meer instaat De relatie en De inhoud te scheiden ofwel los van elkaar te zien. Waardoor er nodeloos conflicten en meningsverschillen en frustraties ontstaan die met gemak kunnen worden voorkomen als men bewust beseft en inziet wat het verschil is tussen relatie hebben met iemand, en daarbij een conflict hebben over hun visie over bepaalde zaken hebben, de inhoud dus.
In dit geval een mooi voorbeeld als we even kijken naar de politiek die werkt namelijk op die manier, het gaat daar niet om het resultaat alleen, maar wel over de manier waarop het tot stand komt, respect hebben voor elkaars menig en visie en ook voor de mens achter deze menig visie. Als mensen dit bewuster zouden toepassen en ook begrijpen dan zouden er vele nodeloze conflicten of visie verschillen kunnen worden opgelost. Het oneens zijn met, hoeft dus zeker niet te leiden tot een relatiebreuk.
Dit beheersen is in de omgang met paarden het belangrijkste instrument om iets van paarden en mensen positief gedaan te krijgen.
Mensen die dit niet willen leren en daar ook het nut niet van inzien zullen nooit enig positief resultaat bereiken zowel bij het paard alsook bij de mens.

Voor nu veel lees plezier, en misschien iets om over na te denken, Thijmen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten